browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: wywóz odpadów wrocław

Jak zużyć odrzuty?

Utylizacja gruzu po rozbiórce lokalu i innego dowolnego obiektu, po którym zostaje tak nazywany nieporządek, jest w samej rzeczy kluczową ideą. Niezadbanie o gruz względnie rozsypanie go z własnej inicjatywy może stać się szkodliwe dla ekologii. Za ekspulsowanie gruzu w miejscach niedozwolonych jak i społecznych można uzyskać też mandat od straży miejskiej, opiewający poniekąd na … Continue reading »

Categories: Bez kategorii | Tags: , , | Leave a comment